Нормативні документи психологічної служби

Закони України

 • Завантажити -Закон України Про повну загальну середню освіту
 • Завантажити -Закон України Про освіту
 • Завантажити -Закон України Про професійну (професійно-технічну) освіту
 • Завантажити - Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України від 30.12.1999 № 922/4215 із змінами
 • Завантажити - Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю від 21.06.2001 №2558-III із змінами
 • Завантажити - Про попередження насильства в сім’ї  від 15.11.2001 №2789-III із змінами
 • Завантажити - Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 №2342-IV із змінами
 • Завантажити - Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні від 05.02.1993 №2998-XII із змінами
 • Завантажити - Про реабілітацію інвалідів в Україні від 06.10.2005 №2961-IV із змінами
 • Завантажити - Про протидію торгівлі людьми від 20.09.2011 №3739-VI із змінами

Укази Президента України

 • Завантажити - Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні від 04.07.2005 №1013/2005
 • Завантажити - Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей від 11.07.2005 №1086/2005
 • Завантажити - Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні від 16.12.2011 №1163/2011

Постанови Кабінету Міністрів України

 • Завантажити - Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" від 31.01.2001 №78 із змінами
 • Завантажити - Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від 05.04.1994 №226 із змінами
 • Завантажити - Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки від 22 квітня 2006 р. №229

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 • Завантажити - Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки від 22 листопада 2010 №2140-р

Накази Міністерства освіти і науки України

 • Завантажити - Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України від 31 липня 2018 року за № 85/32337
 • Завантажити - Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19 жовтня 2001 року №691
 • Завантажити - Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми інвалідами системи освіти від 28.12.2006 №864
 • Завантажити - Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах від 20.04.2003 №330
 • Завантажити - Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми від 01.02.2010 №59

Листи Міністерства освіти і науки України

 • Завантажити - Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби від 17.09.2015 №1/9-442
 • Завантажити - Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень  від 07.08.2015 року №2/3-14-1572-15
 • Завантажити - Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей від 28.10.14 №1/9-557
 • Завантажити - Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів від 28.03.2014 №1/9-179
 • Завантажити - Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу від 11.03.2014 №1/9-135
 • Завантажити - Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів від 06.11.2009 №1/9-768
 • Завантажити - Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи від 13 вересня 2010 року №1/9-623
 • Завантажити - Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти від 06.06.2013  №1/9-413
 • Завантажити - Щодо розрахунку кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах від 08.09.2009 №1/9-616
 • Завантажити - Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх від 11 вересня 2009 року №1/9-632
 • Завантажити - Щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин від 11.04.2011 №1/9-259
 • Завантажити - Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів від 28.03.2014 №1/9-179
 • Завантажити - Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень від 07.08.2015 №2/3-14-1572-15
 • Завантажити - Щодо проведення в навчальних закладах кампанії з питань пропаганди психічного здоров'я від 02.03.2017 №1/9-119
 • Завантажити - Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей від 28.10.2014 №1/9-557