Затверджено

на засіданні педагогічної ради,

протокол № 5 від 30.08. 2017 р

 

Перспективний план

вивчення спеціальностей у Рівненському МНВК

 на 2017-2022 н.р.

Професії

                Роки

Вивчалися

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022
Автосправа категорії “В” 03.2016 р.

+

Автосправа категорії “С” 03.2016 р.

+

Кулінарія 06.2017 р.

+

Молодша медсестра 01.2015 р.

+

Перукар 12.2016 р.

+

Швачка 02.2014 р.

+

+

Нянька 06.2014 р.

+

+

 

Директор РМНВК                                                                                                                                                                                                                                       Т.В. Нищенко